How to draw Shinomori Aoshi | Rurouni Kenshin

How to draw Shinomori Aoshi | Rurouni Kenshin