How to draw Himura Kenshin | Rurouni Kenshin

How to draw Himura Kenshin | Rurouni Kenshin